Ogród na Białołęce

Działka zmieniała wielkość w trakcie realizowania projektu ogrodu, była to dodatkowa trudność (dokupowanie kolejnych parceli); na działce centralnej były duże zabudowania, których fundamenty zostały wykorzystane na zrobienie stawów, a gruzy posłużyły do usypania górek i wałów, następnie obsypane ziemią stały się ozdobą ogrodu.

Ogród podzielony na części o różnych funkcjach, np. oddzielnie dla dzieci, oddzielnie z wodą do wypoczynku. Staw ze względu na ryby wymagał zrobienia specjalnego systemu oczyszczania wody. W związku z tym otoczony został specjalnymi, betonowymi tarasami, wypełnionych żwirem, w których została posadzona kompozycja roślin bagiennych. Woda przepływając przez żwir i korzenie roślin oczyszcza się. Woda z najgłębszej części stawu doprowadzana jest do najwyższego tarasu przy pomocy pomp – obieg zamknięty.