Ogród w Dziekanowie

Na działce znajdował się głęboki staw z osuwającymi się brzegami, grożący osunięciem się domu. Koniecznością było mocniejsze wsparcie skarp z wykorzystaniem zbrojonego betonu. Na poziomie najniższego tarasu zrobiony został drewniany pomost, umożliwiający ustawienie stołu tak, że daje wrażenie siedzenia na wodzie oraz umożliwił obejście stawu dookoła. Wyższe tarasy zostały przeznaczone dla roślin tak, aby odizolowywały miejsce wypoczynku od ulic i domów wokół działki.

Ogród na Białołęce

Działka zmieniała wielkość w trakcie realizowania projektu ogrodu, była to dodatkowa trudność (dokupowanie kolejnych parceli); na działce centralnej były duże zabudowania, których fundamenty zostały wykorzystane na zrobienie stawów, a gruzy posłużyły do usypania górek i wałów, następnie obsypane ziemią stały się ozdobą ogrodu.

Ogród podzielony na części o różnych funkcjach, np. oddzielnie dla dzieci, oddzielnie z wodą do wypoczynku. Staw ze względu na ryby wymagał zrobienia specjalnego systemu oczyszczania wody. W związku z tym otoczony został specjalnymi, betonowymi tarasami, wypełnionych żwirem, w których została posadzona kompozycja roślin bagiennych. Woda przepływając przez żwir i korzenie roślin oczyszcza się. Woda z najgłębszej części stawu doprowadzana jest do najwyższego tarasu przy pomocy pomp – obieg zamknięty.